phụ kiện

Dây VGA 5m

120000 đ

Liên hệ

Dây VGA 10m

150000 đ

Liên hệ

Túi đựng máy chiếu

250.000 đ

Liên hệ

LCD máy chiếu chữa bệnh mờ và loang màu

Bảo dưỡng: 250.000 đ

Liên hệ

BÚT TRÌNH CHIẾU PP-1000

250.000-300.000 đ

Liên hệ