Hướng dẫn đảo ngược hình ảnh máy chiếu để treo trần

tintuc

Máy chiếu V-plus

Hướng dẫn đảo ngược ảnh máy panasonic (PT-LB50)