Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Acto DS110

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Acto DS110
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Acto DS110 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Acto DS110 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Acto DS110 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Acto DS110 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Acto DS110 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Acto DS110 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Acto DS110 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Acto DS110 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Acto DS110 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Acto DS110 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Acto DS110 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Acto DS110 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

ACTO DS110 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jul 2010 
Last Ship:  Apr 2013

Product Sheet
Brightness: 2,700 Lumens
Eco-Mode: 2,100
Contrast: 2,600:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1035i, 525i, 525p, 535i, 535p, 540p, 575i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 250 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.1 x 10.4 x 8.2
Weight: 4.9 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: SHP
Lamp Wattage: 230 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  4.5 - 38.0
Image Size 31.7 - 293.8
Throw Ratio: 1.94:1 - 2.13:1
 
Audible Noise: 30.0 dB
Eco-Mode: 28.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: Independent color wheel and lamp cooling fans

 

Chi tiết các model máy chiếu Acto khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png