Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Infocus IN224

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Infocus IN224


Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Infocus IN224 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Sửa máy chiếu Infocus HD3 khi cắm máy chiếu Infocus IN224 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 khi bật chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Infocus IN224 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Infocus IN224 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Infocus IN224 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Infocus IN224 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Infocus IN224 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

InFocus IN224 Projector Specifications

Street Price:  ** 
MSRP:  ** 
Warranty:  2 Years 

Status:  Out of Production 
First Ship:  ** 
Last Ship:  **
Brightness:
3,500 Lumens
Contrast:
17,000:1
Auto Iris:
**

 
Resolution:
800x600
Native Aspect Ratio:
4:3 (SVGA)

 
Projector Size:
3.5" x 12.4" x 8.8" 
Weight:
5.2 lbs

 
Video Modes:
1080p/60, 1080i, 720p, 1080p/24, 1080p/50, 480p, 480i
Data Modes:
MAX 1920x1200
3D Modes:
PC 3D Ready

 
Lamp Life:
5,000 hours  / 6,000 hours (eco)
Lamp Type:
**
Lamp Code:
SP-LAMP-089

 
Display Type:
0.6" DLP (1)
Color Wheel:
6 segments
Color Wheel:
2x speed

 
Std. Zoom Lens:
1.10:1
Std. Lens Focus:
Manual
Optional Lenses:
No
Lens Shift:
No

 
Throw Distance:
4.0' - 39.0' 
Image Size:
27.9" - 300.0"
Throw Ratio:
1.95:1 - 2.15:1 

 
Digital Keystone:
Vertical

 
Audible Noise:
32.0 dB  /  29.0 dB (eco)
Speakers:
2.0 W Mono

 
Max Power:
**
Voltage:
**

 
Connection Panel:
Composite (RCA),  S-Video,  VGA In (Dsub-15pin), VGA In (Dsub-15pin),  RS232 (DB-9pin),  HDMI 1.4

 
** 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: Available in Asia-Pacific only


 

Chi tiết các model máy chiếu Infocus khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San_pham_khac_cung_hang.jpg


  Sửa máy chiếu Infocus IN224


Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Infocus IN224 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Sửa máy chiếu Infocus HD3 khi cắm máy chiếu Infocus IN224 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 khi bật chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Infocus IN224 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Infocus IN224 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Infocus IN224 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Infocus IN224 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Infocus IN224 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Infocus IN224 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

InFocus IN224 Projector Specifications

Street Price:  ** 
MSRP:  ** 
Warranty:  2 Years 

Status:  Out of Production 
First Ship:  ** 
Last Ship:  **
Brightness:
3,500 Lumens
Contrast:
17,000:1
Auto Iris:
**

 
Resolution:
800x600
Native Aspect Ratio:
4:3 (SVGA)

 
Projector Size:
3.5" x 12.4" x 8.8" 
Weight:
5.2 lbs

 
Video Modes:
1080p/60, 1080i, 720p, 1080p/24, 1080p/50, 480p, 480i
Data Modes:
MAX 1920x1200
3D Modes:
PC 3D Ready

 
Lamp Life:
5,000 hours  / 6,000 hours (eco)
Lamp Type:
**
Lamp Code:
SP-LAMP-089

 
Display Type:
0.6" DLP (1)
Color Wheel:
6 segments
Color Wheel:
2x speed

 
Std. Zoom Lens:
1.10:1
Std. Lens Focus:
Manual
Optional Lenses:
No
Lens Shift:
No

 
Throw Distance:
4.0' - 39.0' 
Image Size:
27.9" - 300.0"
Throw Ratio:
1.95:1 - 2.15:1 

 
Digital Keystone:
Vertical

 
Audible Noise:
32.0 dB  /  29.0 dB (eco)
Speakers:
2.0 W Mono

 
Max Power:
**
Voltage:
**

 
Connection Panel:
Composite (RCA),  S-Video,  VGA In (Dsub-15pin), VGA In (Dsub-15pin),  RS232 (DB-9pin),  HDMI 1.4

 
** 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: Available in Asia-Pacific only


 

Chi tiết các model máy chiếu Infocus khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San_pham_khac_cung_hang.jpg