Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Acer P3150

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Acer P3150
 

Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Acer P3150 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Acer P3150 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Acer P3150 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Acer P3150 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Acer P3150 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Acer P3150 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn cho máy chiếu Acer P3150 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Acer P3150 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
-. Sửa bệnh máy chiếu Acer P3150 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Acer P3150 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Acer P3150 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Acer P3150 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Acer P3150 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2008 
Last Ship:  Sep 2009

 
Brightness: 2,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: **
Voltage: 100V - 240V
 
Size: **
Weight: 2.7 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 5,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  4.9 - 39.4
Image Size 34.0 - 303.0
Throw Ratio: 1.95:1 - 2.14:1
 
Audible Noise: **
Eco-Mode: 29.0 dB
 
Speakers: Mono
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: Blackboard Mode
Comments: Blackboard mode