Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu optoma EX538

Giá: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Optoma EX538

Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Optoma EX538 hay gặp phải:
1. Sửa máy chiếu Optoma EX538 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
2. Khi cắm máy chiếu Optoma EX538 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
3. Bật máy chiếu Optoma EX538 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
4. Máy chiếu Optoma EX538 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
5. Sửa máy chiếu Optoma EX538 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
6. Thay bóng đèn cho máy chiếu Optoma EX538 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
7. Sửa máy chiếu Optoma EX538 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
8. Sửa bệnh máy chiếu Optoma EX538 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
9. Và sửa máy chiếu Optoma EX538 với một số bệnh khác

Service dành cho thợ kỹ thuật

Optoma EX538 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  ** 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jan 2011 
Last Ship:  Oct 2013
User Manual 
Product Sheet
   
 
Brightness: 3,000 Lumens
Contrast: 3,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 233 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 8 x 29 x 19
Weight: 2.5 kg
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
VGA In (Dsub-15pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 6,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 1 cm DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  2.2 - 17.8
Image Size 127 - 1143
Throw Ratio: 1.95:1 - 2.15:1
 
Audible Noise: 30.0 dB
Eco-Mode: 28.0 dB
 
Speakers: 2.0 W Mono
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: Soft Carrying Case
Comments: The filter-free projector design means no more regular filter cleaning or replacements, saving you time and money. Warranty varies by country