Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Toshiba TDP-S35 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Toshiba TDP-S35 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Toshiba TDP-S35 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Toshiba TDP-S35 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S35 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Toshiba TDP-S35 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Toshiba TDP-S35 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Toshiba TDP-S35 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Toshiba TDP-S35 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Toshiba TDP-S35U Projector Specifications

MSRP:  $599 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Nov 2006 
Last Ship:  Jan 2008
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 2,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 250 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.8 x 11.2 x 10.0
Weight: 6.6 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: **
Lamp Type: **
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.16:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  8.0 - 28.7
Image Size 60.0 - 250.0
Throw Ratio: 1.72:1 - 2.00:1
 
Audible Noise: **
 
Speakers: 1.0 W Mono
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: Soft Carrying Case
Comments: Soft Carry Case included.