Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Toshiba TLP-X4500 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Toshiba TLP-X4500 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Toshiba TLP-X4500 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Toshiba TLP-X4500 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Toshiba TLP-X4500 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Toshiba TLP-X4500 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Toshiba TLP-X4500 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Toshiba TLP-X4500 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Toshiba TLP-X4500U Projector Specifications

MSRP:  $8,665 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jul 2004 
Last Ship:  Aug 2006
User Manual 
Product Sheet
Replacement Lamp Model Number:  TLP-LX45
Brightness: 4,500 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 750:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1035i, 525i, 525p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 470 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 5.9 x 16.5 x 12.2
Weight: 17.0 lbs
 
Connection
Panel
:
USB 
 
 
** 
Lamp Life: **
Lamp Type: UHB
Lamp Wattage: 310 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" 3 LCD
 
Standard Zoom Lens: 1.50:1
Standard Lens Focus: Powered
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  7.5 - 50.0
Image Size 51.0 - 492.0
Throw Ratio: 1.53:1 - 2.28:1
 
Audible Noise: 40.0 dB
Eco-Mode: 36.0 dB
 
Speakers: 1.0 W × 2
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: Picture-in-Picture
Comments: Remote Control, Batteries, RGB Cable, Power Cord, Video Cable (for Video/Audio), M1-D Cable (Conversion cable between M1 and DVI+USB), and User's Manual are included