Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu SamSung A800

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu SamSung A800
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model SamSung A800 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu SamSung A800 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu SamSung A800 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu SamSung A800 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu SamSung A800 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu SamSung A800 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu SamSung A800 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu SamSung A800 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu SamSung A800 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu SamSung A800 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu SamSung A800 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy SamSung A800 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Samsung SP-A800B Projector Specifications

MSRP:  $9,999 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jan 2008 
Last Ship:  Apr 2012
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 1,000 Lumens
Contrast: 10,000:1
Auto Iris: Yes
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9 (HD)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1920x1080
 
Max Power: 380 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 8.5 x 18.0 x 19.0
Weight: 21.6 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
Component 
Component 
HDMI 1.3 
HDMI 1.3 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 300 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.30:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: Vertical
 
Throw Dist  6.5 - 37.5
Image Size 40.0 - 300.0
Throw Ratio: 1.72:1 - 2.24:1
 
Audible Noise: 30.0 dB
Eco-Mode: 24.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: No
 
Special Features: 2:3 Pulldown
Comments: With the SP-A800B, SAMSUNG and Joe Kane Productions have set the standard in home theater projection excellence. DarkChip2 DLP chip