Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Samsung SP-M221

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Samsung SP-M221
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Samsung SP-M221 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Samsung SP-M221 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Samsung SP-M221 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Samsung SP-M221 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Samsung SP-M221 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Samsung SP-M221 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Samsung SP-M221 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Samsung SP-M221 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Samsung SP-M221 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Samsung SP-M221 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Samsung SP-M221 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Samsung SP-M221 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Samsung SP-M221 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years
Status:  Out of Production 
First Ship:  Feb 2011 
Last Ship:  Jan 2013
User Manual 
 
Brightness: 2,200 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: **
 
Max Power: 250 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.2 x 11.0 x 9.0
Weight: 5.3 lbs
 
Connection
Panel
:
VGA In (Dsub-15pin)
HDMI 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 5,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 180 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 0.6" 3 LCD
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  3.6 - 39.5
Image Size 30.0 - 400.0
Throw Ratio: 1.48:1 - 1.78:1
 
Audible Noise: 36.0 dB
Eco-Mode: 31.0 dB
 
Speakers: 7.0 W Mono
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: Closed Captioning, Blackboard Mode
Comments: Lightweight and compact, this projector is meant for travel. With quick-release legs, you can set up quickly