Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Mitsubishi XD520U hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Mitsubishi XD520U nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Mitsubishi XD520U chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Mitsubishi XD520U chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD520U khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Mitsubishi XD520U bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Mitsubishi XD520U bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Mitsubishi XD520U với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Mitsubishi XD520U dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Mitsubishi XD520U Projector Specifications

MSRP:  $4,995 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Apr 2008 
Last Ship:  Jul 2009
User Manual 
Product Sheet
Replacement Lamp Model Number:  VLT-XD510LP
Brightness: 3,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 525i, 525p, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1280x1024
 
Max Power: **
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 4.0 x 13.1 x 9.8
Weight: 7.0 lbs
 
Connection
Panel
:
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  5.3 - 27.2
Image Size 40.0 - 250.0
Throw Ratio: 1.64:1 - 1.97:1
 
Audible Noise: **
Eco-Mode: 29.0 dB
 
Speakers: 2.0 W Mono
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No

 

Chi tiết các model máy chiếu Mitsubishi khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png