Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu HP VP6220

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu HP VP6220
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model HP VP6220 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu HP VP6220 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu HP VP6220 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu HP VP6220 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu HP VP6220 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu HP VP6220 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu HP VP6220 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu HP VP6220 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6220 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6220 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu HP VP6220 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy HP VP6220 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

HP vp6220 Projector Specifications

MSRP:  $1,199 
Street Price:  ** 
Warranty:  1 Year 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Nov 2004 
Last Ship:  Nov 2005
User Manual 
Product Sheet
Replacement Lamp Model Number:  L1755A
Brightness: 2,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1024
 
Max Power: 285 Watts
Voltage: 90V - 264V
 
Size: 3.4 x 12.2 x 8.4
Weight: 6.1 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: P-VIP
Lamp Wattage: 200 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: **
 
Throw Dist  4.0 - 32.0
Image Size 29.9 - 292.6
Throw Ratio: 1.64:1 - 2.01:1
 
Audible Noise: 34.0 dB
Eco-Mode: 32.0 dB
 
Speakers: 1.0 W Mono
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical

 

Chi tiết các model máy chiếu HP khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png