Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu LG BS275

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu LG BS275
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model LG BS275 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu LG BS275 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu LG BS275 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu LG BS275 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu LG BS275 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu LG BS275 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu LG BS275 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu LG BS275 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu LG BS275 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu LG BS275 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu LG BS275 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy LG BS275 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

LG BS275 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  ** 
Last Ship:  Dec 2012
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 2,700 Lumens
Contrast: 2,200:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
3D Modes: PC 3D Ready
3D Glasses Type: Shutter
 
Max Power: 255 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.5 x 11.3 x 7.6
Weight: 5.1 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: Osram
Lamp Wattage: 180 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  6.0 - 38.0
Image Size 41.9 - 292.3
Throw Ratio: 1.95:1 - 2.15:1
 
Audible Noise: 34.0 dB
Eco-Mode: 32.0 dB
 
Speakers: 2.0 W Mono
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: The BS275 is a SVGA business projector which comes with Digital keystone Correction, Auto Source Detection,Sleep Time & Auto Color temperature Control which makes it an ideal for small & large businesses.

 

Chi tiết các model máy chiếu LG khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png