Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu LG BX324

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu LG BX324
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model LG BX324 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu LG BX324 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu LG BX324 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu LG BX324 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu LG BX324 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu LG BX324 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu LG BX324 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu LG BX324 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX324 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX324 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu LG BX324 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy LG BX324 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

LG BX324 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Sep 2010 
Last Ship:  Dec 2012
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 3,200 Lumens
Contrast: 2,100:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1400x1050
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 320 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 2.8 x 10.3 x 7.3
Weight: 4.2 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,500 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 240 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: 5
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  5.0 - 38.0
Image Size 35.1 - 296.9
Throw Ratio: 1.92:1 - 2.14:1
 
Audible Noise: 39.0 dB
Eco-Mode: 33.0 dB
 
Speakers: 1.5 W Mono
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: Expert Color Management- This function allows the users to separately control the Gain (contrast), saturation, and the color tone of Red, Green, Blue, Cyan, Mgt, and Yellow.

 

Chi tiết các model máy chiếu LG khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png