Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu LG BX327

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu LG BX327
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model LG BX327 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu LG BX327 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu LG BX327 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu LG BX327 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu LG BX327 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu LG BX327 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu LG BX327 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu LG BX327 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX327 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX327 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu LG BX327 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy LG BX327 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

LG BX401C Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  ** 
Last Ship:  Mar 2013
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 4,000 Lumens
Contrast: 2,800:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1400x1050
 
Max Power: 415 Watts
Voltage: **
 
Size: 4.5 x 13.6 x 10.4
Weight: 9.9 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
VGA In (Dsub-15pin)
HDMI 
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 2,500 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 0.7" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  4.9 - 31.6
Image Size 40.0 - 300.0
Throw Ratio: 1.58:1 - 1.89:1
 
Audible Noise: 35.0 dB
Eco-Mode: 33.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Comments: The BX401C projector is perfect for meeting rooms as well as larger venues that require high brightness and maximum impact images.

 

Chi tiết các model máy chiếu LG khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png