Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu LG BX403B

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu LG BX403B
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model LG BX403B hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu LG BX403B chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu LG BX403B nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu LG BX403B chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu LG BX403B chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu LG BX403B chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu LG BX403B khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu LG BX403B bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX403B bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu LG BX403B bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu LG BX403B với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy LG BX403B dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

LG BX403B Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Feb 2011 
Last Ship:  Mar 2013
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 4,000 Lumens
Contrast: 2,800:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1400x1050
 
Max Power: 380 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 5.4 x 15.9 x 11.5
Weight: 12.8 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
VGA In (Dsub-15pin)
VGA In (Dsub-15pin)
Network (RJ-45)
USB 
HDMI 1.3 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 2,500 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 0.7" DLP
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  5.0 - 25.0
Image Size 51.0 - 305.0
Throw Ratio: 1.23:1 - 1.47:1
 
Audible Noise: 33.0 dB
Eco-Mode: 30.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: Short-Throw
Comments: Filter-free design is easy to maintain and easy on your budget.

 

Chi tiết các model máy chiếu LG khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png