Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS+25W

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS+25W
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS+25W hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS+25W chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS+25W nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS+25W chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS+25W chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS+25W chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS+25W khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS+25W bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+25W bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+25W bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS+25W với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS+25W dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+25W Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2004 
Last Ship:  Jan 2008

 
Brightness: 2,500 Lumens
Contrast: 2,500:1
Auto Iris: **
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 400 Watts
Voltage: 90V - 260V
 
Size: 3.4 x 11.0 x 9.6
Weight: 7.7 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
 
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 250 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: 4
Color Wheel Speed: 2x
 
Standard Lens: Fixed Focal Length
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: Vertical
 
Throw Dist : 5.0 - 33.0
Image Size **
 
Audible Noise: **
Eco-Mode: 28.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: Short-Throw
The Christie DS+25W projector was manufactured by projectiondesign as the F1+.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png