Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS+305W

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS+305W
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS+305W hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS+305W chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS+305W nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS+305W chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS+305W chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS+305W chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS+305W khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS+305W bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+305W bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+305W bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS+305W với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS+305W dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+305W Projector Specifications

MSRP:  $13,495 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Apr 2008 
Last Ship:  Jul 2009
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 3,300 Lumens
Contrast: 2,500:1
Auto Iris: No
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 350 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.7 x 10.9 x 9.2
Weight: 7.5 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
 
** 
Lamp Life: 2,250 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 220 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens:  
Standard Lens Focus: **
Optional Lenses: No
Lens Shift: Vertical
 
Throw Dist : **
Image Size **
 
Audible Noise: 24.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: New high-bandwidth electronics with PixelWorks™ DNX™ processing improve video de-interlacing & scaling, reduce color degradation & dithering & improve gradation for spectacular smooth video

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png