Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS+8K

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS+8K
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS+8K hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS+8K chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS+8K nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS+8K chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS+8K chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS+8K chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS+8K khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS+8K bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+8K bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+8K bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS+8K với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS+8K dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+8K Projector Specifications

MSRP:  $59,995 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years
Status:  Out of Production 
First Ship:  Dec 2004 
Last Ship:  Nov 2011
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 8,500 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 1035i, 525i, 525p, 535i, 535p, 540p, 575i, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 2048x1536
 
Max Power: 2,000 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 12.3 x 26.0 x 22.3
Weight: 72.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
DVI Digital Input 
RGB In (BNC)
Network (RJ-45)
RS232 (DB-9pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 1,000 hours
Lamp Type: Xenon
Lamp Wattage: 1,200 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (3)
 
Optional Lenses
  104-110101-01 Fixed 0.76:1
  104-111101-01 HD Long Fixed 1.25:1
  104-111101-01 HD Long Fixed 1.20:1
  104-113101-01 HD Zoom 2.00:1-2.80:1
  104-114101-01 HD Zoom 2.20:1-4.40:1
  104-115101-01 HD Zoom 4.40:1-7.50:1
  104-116101-01 HD Short Fixed 1.30:1
  38-809088-01 Fixed 0.73:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 46.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: Picture-in-Picture
Comments: 2000:1 full field contrast with adjustable internal aperture.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png