Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS-300

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS-300
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS-300 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS-300 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS-300 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS-300 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS-300 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS-300 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS-300 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS-300 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS-300 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS-300 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS-300 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS-300 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+300 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Feb 2007 
Last Ship:  May 2008

Product Sheet
Brightness: 3,300 Lumens
Contrast: 2,500:1
Auto Iris: No
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 350 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.7 x 10.9 x 9.2
Weight: 6.3 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
 
 
** 
Lamp Life: 2,250 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 220 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens:  
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: Contact Christie for lens information.
Lens Shift: Vertical
 
Throw Dist : **
Image Size **
 
Audible Noise: 24.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: 24/7 warranty coverage for years of worry-free presentations and suitability for 24/7 applications
The Christie DS+300 projector was manufactured by projectiondesign as the F20 SX+.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png