Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS-405

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS-405
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS-405 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS-405 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS-405 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS-405 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS-405 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS-405 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS-405 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS-405 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS-405 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS-405 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS-405 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS-405 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+405 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2008 
Last Ship:  Jul 2009
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 4,100 Lumens
Contrast: 7,500:1
Auto Iris: **
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1920x1200
 
Max Power: 840 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 8.8 x 20.0 x 14.8
Weight: 27.8 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 1,500 hours
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 300 Watts
Lamp Quantity: 2
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: 6
Color Wheel Speed: **
 
Optional Lenses
  38-809082-xx Fixed 0.80:1
  38-809083-xx Fixed 1.20:1
  38-809084-02 Zoom 1.30:1-1.70:1
  38-809085-xx Zoom 1.70:1-2.50:1
  38-809086-xx Zoom 2.45:1-4.00:1
  38-809087-xx Zoom 4.00:1-7.00:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 32.0 dB
Eco-Mode: 30.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: No
 
Comments: Special order projector

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png