Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie DS+65

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie DS+65
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie DS+65 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie DS+65 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie DS+65 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie DS+65 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie DS+65 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie DS+65 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie DS+65 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie DS+65 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+65 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie DS+65 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie DS+65 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie DS+65 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie DS+65 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2006 
Last Ship:  Apr 2007
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 6,500 Lumens
Contrast: 7,500:1
Auto Iris: No
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 850 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 8.8 x 20.0 x 14.8
Weight: 27.8 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
 
 
** 
Lamp Life: **
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 300 Watts
Lamp Quantity: 2
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Optional Lenses
  38-809082-xx Fixed 0.80:1
  38-809083-xx Fixed 1.20:1
  38-809084-02 Zoom 1.30:1-1.70:1
  38-809085-xx Zoom 1.70:1-2.50:1
  38-809086-xx Zoom 2.45:1-4.00:1
  38-809087-xx Zoom 4.00:1-7.00:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: **
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: The large backlit LCD display shows all status information from current source to lamp status, operating hours and all possible settings.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png