Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie HD8K

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie HD8K
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie HD8K hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie HD8K chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie HD8K nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie HD8K chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie HD8K chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie HD8K chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie HD8K khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie HD8K bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie HD8K bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie HD8K bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie HD8K với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie HD8K dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie HD8K Projector Specifications

MSRP:  $79,995 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Oct 2006 
Last Ship:  Aug 2012
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 8,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9 (HD)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 480p, 480i
Data Modes: MAX 2048x1536
 
Max Power: 2,000 Watts
Voltage: 200V - 240V
 
Size: 12.3 x 26.0 x 22.3
Weight: 80.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
DVI Digital Input 
RGB In (BNC)
Network (RJ-45)
RS232 (DB-9pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 1,500 hours
Lamp Type: Xenon
Lamp Wattage: 1,200 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (3)
 
Optional Lenses
  104-110101-01 Fixed 0.67:1
  104-112101-XX HD Zoom 1.40:1-1.80:1
  104-113101-01 HD Zoom 1.80:1-2.60:1
  104-114101-01 HD Zoom 2.60:1-4.10:1
  104-115101-01 HD Zoom 4.10:1-6.90:1
  104-116101-XX HD Short Fixed 1.20:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: **
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Special Features: Picture-in-Picture, Option Slots
Comments: Optional stacking cage available. This model also features standard built-in edge-blending and two HD input channels that will also allow 4:4:4 signals

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png