Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie LX120

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie LX120
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie LX120 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie LX120 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie LX120 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie LX120 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie LX120 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie LX120 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie LX120 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie LX120 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX120 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX120 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie LX120 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie LX120 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie LX120 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Apr 2006 
Last Ship:  Jul 2008
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 12,000 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 1,300:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1035i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 1,800 Watts
Voltage: **
 
Size: 9.9 x 22.9 x 30.8
Weight: 80.3 lbs
 
Connection
Panel
:
RS232 (DB-9pin)
 
 
** 
Lamp Life: 1,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 1.8" 3 LCD
 
Optional Lenses
  38-809037-02 Zoom 1.35:1-1.80:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 51.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: 12000 lumens in quad lamp mode, 6000 lumens in dual lamp mode. Range of optional input modules including DVI, SDI, HD-SDI
The Christie LX120 projector was manufactured by Sanyo as the PLC-XF46N.  This projector was also marketed as:
  • EIKI LC-XT4

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png