Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie LX500

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Christie LX500
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie LX500 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie LX500 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie LX500 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie LX500 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie LX500 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie LX500 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie LX500 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie LX500 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX500 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX500 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie LX500 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie LX500 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie LX500 Projector Specifications

MSRP:  $6,495 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jan 2008 
Last Ship:  Jan 2010

Product Sheet
Brightness: 5,000 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 1,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1035i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 430 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 6.5 x 13.7 x 17.5
Weight: 19.2 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: NSH
Lamp Wattage: 330 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" 3 LCD
 
Optional Lenses
  103-110101-01 Zoom 3.40:1-5.40:1
  38-809056-01 Zoom 1.20:1-1.60:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 35.0 dB
Eco-Mode: 31.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: **
Digital Keystone: Horz & Vert
 
The Christie LX500 projector was manufactured by Sanyo as the PLC-XT35.  This projector was also marketed as:
  • EIKI LC-XG400

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png