Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie LX650

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie LX650
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie LX650 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie LX650 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie LX650 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie LX650 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie LX650 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie LX650 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie LX650 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie LX650 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX650 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX650 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie LX650 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie LX650 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie LX650 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Aug 2007 
Last Ship:  Apr 2009
User Manual 
 
Brightness: 6,500 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: **
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 7.4 x 14.5 x 17.3
Weight: 24.6 lbs
 
Connection
Panel
:
USB 
 
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Type: NSH
Lamp Wattage: 330 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.3" 3 LCD
 
Optional Lenses
  38-809047-xx Zoom 1.30:1-1.80:1
  38-809048-01 Zoom 2.40:1-4.30:1
  38-809048-xx Zoom 2.40:1-4.30:1
  38-809049-01 Fixed 0.80:1
  38-809049-xx Fixed 0.80:1
  38-809050-51 Zoom 1.80:1-2.40:1
  38-809051-51 Zoom 1.80:1-2.40:1
  38-809068-xx Zoom 4.30:1-6.00:1
Lens Shift: **
 
Audible Noise: 38.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: A variety of fixed and zoom lenses are available.
The Christie LX650 projector was manufactured by Sanyo as the PLC-XP100L.  This projector was also marketed as:
  • EIKI LC-X80
  • Canon LV-7585

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png