Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie LX66A

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie LX66A
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie LX66A hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie LX66A chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie LX66A nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie LX66A chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie LX66A chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie LX66A chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie LX66A khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie LX66A bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX66A bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie LX66A bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie LX66A với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie LX66A dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie LX66A Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2006 
Last Ship:  Jan 2008
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 6,500 Lumens
Color Light Output: **
Contrast: 1,300:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1035i
Data Modes: MAX 1600x1200
 
Max Power: 950 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 9.9 x 20.4 x 23.8
Weight: 52.9 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 1,500 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: 1.4" 3 LCD
 
Optional Lenses
  103-101001 Fixed 0.72:1
  103-101001-xx Fixed 0.70:1
  103-103101-01 Zoom 1.50:1-2.00:1
  38-809036-02 Fixed 1.50:1
  38-809043-02 Short Fixed 1.00:1
  38-809043-xx Short Fixed 1.00:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 43.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Comments: A broad range of lens configurations and multiple control methods, including optional ChristieNET™ networking, make any presentation effortless.
The Christie LX66A projector was manufactured by Sanyo as the PLC-XF60A.  This projector was also marketed as:
  • EIKI LC-X6A

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png