Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie Matrix 3000

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie Matrix 3000
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie Matrix 3000 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie Matrix 3000 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie Matrix 3000 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie Matrix 3000 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie Matrix 3000 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie Matrix 3000 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie Matrix 3000 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie Matrix 3000 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Matrix 3000 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Matrix 3000 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie Matrix 3000 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie Matrix 3000 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie Matrix 3000 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Dec 2004 
Last Ship:  Nov 2009
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 3,000 Lumens
Contrast: 5,000:1
Auto Iris: Yes
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 1035i, 525i, 525p, 535i, 535p, 540p, 575i, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 2048x1536
 
Max Power: 840 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 10.1 x 20.1 x 14.7
Weight: 36.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
 
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Type: P-VIP
Lamp Wattage: 300 Watts
Lamp Quantity: 2
 
Display Type: 1.0" DLP (1)
Color Wheel Segs: 7
Color Wheel Speed: 3x
 
Optional Lenses: Contact Christie for lens information.
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 43.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: Picture-in-Picture
Comments: With 3000 lumens and a variable SuperCR contrast ratio up to 5000:1, the Christie Matrix 3000 can simulate any application

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png