Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie Mirage HD3

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie Mirage HD3
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie Mirage HD3 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie Mirage HD3 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie Mirage HD3 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie Mirage HD3 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie Mirage HD3 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie Mirage HD3 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie Mirage HD3 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie Mirage HD3 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Mirage HD3 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Mirage HD3 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie Mirage HD3 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie Mirage HD3 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie Mirage HD3 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Nov 2007 
Last Ship:  Nov 2011
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 2,900 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9 (HD)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 480p, 480i
Data Modes: MAX 2048x1536
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 1,000 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 12.3 x 26.0 x 22.3
Weight: 75.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
DVI Digital Input 
RGB In (BNC)
Network (RJ-45)
RS232 (DB-9pin)
RS232 (DB-9pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 1,500 hours
Lamp Type: Xenon
Lamp Wattage: 500 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (3)
 
Optional Lenses: Contact Christie for lens information.
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: **
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Special Features: PC 3D Ready, Option Slots
Comments: The Christie Mirage HD3 sets a new benchmark in stereographic projection as the first and only full 1920 x 1080 HD resolution 3D active stereo solution – utilized in a single projector or multi-projector array

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png