Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K


Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie Mirage S+8K hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie Mirage S+8K nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie Mirage S+8K chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie Mirage S+8K chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie Mirage S+8K khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Mirage S+8K bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie Mirage S+8K bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie Mirage S+8K với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie Mirage S+8K dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie Mirage S+8K Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Dec 2004 
Last Ship:  Sep 2009
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 8,000 Lumens
Contrast: 1,500:1
Auto Iris: No
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes:

720p, 1080i, 1080p/60,

1035i, 525i, 525p, 535i,

535p, 540p, 575i, 576i,

576p, 625i, 625p, 1125i, 480p, 480i

Data Modes: MAX 2048x1536
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 2,000 Watts
Voltage: 200V - 240V
 
Size: 12.3 x 26.0 x 22.3
Weight: 75.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
RS232 (DB-9pin)
 
 
** 
Lamp Life: 1,000 hours
Lamp Type: P-VIP
Lamp Wattage: 1,200 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 1.0" DLP (3)
 
Optional Lenses
  104-110101-01 Fixed 0.76:1
  104-111101-01 HD Long Fixed 1.25:1
  104-113101-01 HD Zoom 2.00:1-2.80:1
  104-114101-01 HD Zoom 2.20:1-4.40:1
  104-115101-01 HD Zoom 4.40:1-7.50:1
  104-116101-01 HD Short Fixed 1.30:1
  38-809088-01 Fixed 0.73:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: 46.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Horz & Vert
 
Special Features: PC 3D Ready
Comments: High-bandwidth signal processing, higher stereo sync and internal scaling of stereo signals provide bright, detailed stereo images.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png