Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M

Giá: Bảo dưỡng: 950.000 đ


Sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M


Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Christie ROADSTER S+10K-M hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy Christie ROADSTER S+10K-M dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Christie Roadster S+10K-M Projector Specifications

MSRP:  $29,596 
Street Price:  ** 
Warranty:  3 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jun 2008 
Last Ship:  Apr 2018
User Manual 
Product Sheet
Replacement Lamp Model Number:  003-100857-XX
Brightness: 11,550 Lumens
Contrast: 10,000:1
Auto Iris: Yes
  High Brightness:
Lumens:    **
Contrast Ratio:    2,500:1
  High Contrast:
Lumens:    **
Contrast Ratio:    10,000:1
Resolution: 1400x1050
Aspect Ratio: 4:3 (SXGA+)
 
Video Modes: No
Data Modes: MAX 2048x1536
 
Max Power: 1,320 Watts
Voltage: 110V - 240V
 
Size: 10.2 x 22.1 x 19.7
Weight: 55.0 lbs
 
Connection
Panel
:
Network (RJ-45)
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 1,500 hours
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Type: P-VIP
Lamp Wattage: 350 Watts
Lamp Quantity: 2
 
Display Type: 1.0" DLP (3)
 
Optional Lenses
  118-100110-01 SX+ Fixed 0.73:1
  118-100111-xx Zoom 1.25:1-1.60:1
  118-100112-xx Zoom 1.50:1-2.00:1
  118-100113-01 Zoom 2.00:1-2.80:1
  118-100114-01 Zoom 2.80:1-4.50:1
  118-100115-01 Zoom 4.50:1-7.30:1
  118-100116-01 Zoom 7.50:1-11.20:1
  118-100117-01 Fixed 1.20:1
Lens Shift: Horz & Vert
 
Audible Noise: **
 
Speakers: No
Digital Zoom: **
Digital Keystone: No
 
Special Features: Option Slots, Edge Blending, Geometric Correction
Comments: Stacking frame included. We’ve designed the Christie Roadster S+10K-M, a flexible, efficient 3-chip SXGA+ DLP® digital projector, with your needs in mind. We’ve thought of it all, put it into a sleek, compact chassis and provided you with a full set of options.

 

Chi tiết các model máy chiếu Christie khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png