Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Acer P1200i

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Acer P1200i
 

Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Acer P1200i hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Acer P1200i chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Acer P1200i nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Acer P1200i chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Acer P1200i chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Acer P1200i chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn cho máy chiếu Acer P1200i khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Acer P1200i bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
-. Sửa bệnh máy chiếu Acer P1200i bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Acer P1200i bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Acer P1200i với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Acer P1200i dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Acer P1200 Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  1 Year 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Jan 2010 
Last Ship:  Aug 2011
User Manual 
 
Brightness: 2,600 Lumens
Eco-Mode: 2,080
Contrast: 4,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1600x1200
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 255 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.3 x 10.6 x 8.1
Weight: 5.2 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
VGA In (Dsub-15pin)
HDMI 
USB 
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: Osram
Lamp Wattage: 180 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  4.9 - 39.4
Image Size 34.0 - 303.0
Throw Ratio: 1.95:1 - 2.14:1
 
Audible Noise: 28.0 dB
Eco-Mode: 25.0 dB
 
Speakers: **
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: PC 3D Ready, Closed Captioning, Blackboard Mode, Soft Carrying Case