Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Acer X1130P

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Acer X1130P
 

Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Acer X1130P hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Acer X1130P chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Acer X1130P nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Acer X1130P chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Acer X1130P chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Acer X1130P chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn cho máy chiếu Acer X1130P khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Acer X1130P bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
-. Sửa bệnh máy chiếu Acer X1130P bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Acer X1130P bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Acer X1130P với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Acer X1130P dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Acer X1130P Projector Specifications

MSRP:  ** 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Dec 2009 
Last Ship:  Dec 2010

 
Brightness: 2,500 Lumens
Eco-Mode: 2,000
Contrast: 3,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1920x1080
3D Modes: PC 3D Ready
 
Max Power: 280 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 3.7 x 10.4 x 8.6
Weight: 5.1 lbs
 
Connection
Panel
:
Composite (RCA)
S-Video 
VGA In (Dsub-15pin)
RS232 (DB-9pin)
 
** 
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 189 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  3.3 - 32.8
Image Size 24.0 - 265.0
Throw Ratio: 1.85:1 - 2.04:1
 
Audible Noise: 31.0 dB
Eco-Mode: 26.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Special Features: PC 3D Ready, Closed Captioning