Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu Acer XD1150

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu Acer XD1150
 

Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Acer XD1150 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Acer XD1150 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Acer XD1150 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Acer XD1150 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Acer XD1150 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Acer XD1150 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn cho máy chiếu Acer XD1150 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Acer XD1150 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
-. Sửa bệnh máy chiếu Acer XD1150 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Acer XD1150 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Acer XD1150 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


Thông số chi tiết của máy Acer XD1150 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

Acer XD1150 Projector Specifications

MSRP:  $429 
Street Price:  ** 
Warranty:  1 Year 
Status:  Out of Production 
First Ship:  ** 
Last Ship:  Nov 2008
User Manual 
 
Brightness: 1,800 Lumens
Contrast: 2,200:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1280x1024
 
Max Power: **
Voltage: **
 
Size: 4.8 x 9.1 x 9.4
Weight: 4.8 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: DLP (5)
 
Standard Zoom Lens: 1.10:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  8.5 - 26.1
Image Size 60.0 - 200.0
Throw Ratio: 1.95:1 - 2.13:1
 
Audible Noise: 31.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Comments: Acer eView Management allows you to select the optimal display mode depending on content type