Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu HP SB21

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu HP SB21
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model HP SB21 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu HP SB21 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu HP SB21 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu HP SB21 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu HP SB21 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu HP SB21 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu HP SB21 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu HP SB21 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu HP SB21 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu HP SB21 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu HP SB21 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy HP SB21 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

HP sb21 Projector Specifications

MSRP:  $1,299 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  Apr 2002 
Last Ship:  Jul 2005
User Manual 
Product Sheet
Replacement Lamp Model Number:  L1515A
Brightness: 800 Lumens
Contrast: 1,800:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 1080i, 720p, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1024x768
 
Max Power: 160 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 2.3 x 7.9 x 5.6
Weight: 2.2 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: **
Lamp Type: P-VIP
Lamp Wattage: 120 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: 0.6" DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Lens: Fixed Focal Length
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  13.1 - 39.4
Image Size 98.0 - 295.0
Throw Ratio: 2.00:1
 
Audible Noise: 35.0 dB
 
Speakers: No
Digital Zoom: Yes
Digital Keystone: Vertical
 
Comments: The product uses digital zoom to change the image size. No optical zoom is available.

 

Chi tiết các model máy chiếu HP khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png