Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu HP VP6121

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu HP VP6121
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model HP VP6121 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu HP VP6121 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu HP VP6121 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu HP VP6121 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu HP VP6121 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu HP VP6121 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu HP VP6121 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu HP VP6121 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6121 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6121 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu HP VP6121 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy HP VP6121 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

HP vp6121 Projector Specifications

MSRP:  $1,899 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  May 2004 
Last Ship:  Mar 2005

 
Brightness: 2,000 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: **
Resolution: 1024x768
Aspect Ratio: 4:3 (XGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i
Data Modes: MAX 1280x1024
 
Max Power: 330 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 4.5 x 12.0 x 9.5
Weight: 6.7 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 2,000 hours
Lamp Life: 3,000 hours
Lamp Type: UHP
Lamp Wattage: 250 Watts
Lamp Quantity: 1
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.20:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: **
 
Throw Dist  4.0 - 32.0
Image Size 29.9 - 292.6
Throw Ratio: 1.64:1 - 2.01:1
 
Audible Noise: 35.0 dB
Eco-Mode: 32.0 dB
 
Speakers: 3.0 W Mono
Digital Zoom: No
Digital Keystone: Vertical

 

Chi tiết các model máy chiếu HP khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png