Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu HP VP6310

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu HP VP6310
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model HP VP6310 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu HP VP6310 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu HP VP6310 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu HP VP6310 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu HP VP6310 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu HP VP6310 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu HP VP6310 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu HP VP6310 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6310 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6310 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu HP VP6310 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy HP VP6310 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

HP vp6310 Projector Specifications

MSRP:  $699 
Street Price:  ** 
Warranty:  1 Year 
Status:  Out of Production 
First Ship:  May 2005 
Last Ship:  Aug 2006
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 1,600 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 575i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1400x1050
 
Max Power: 285 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 4.4 x 11.6 x 10.7
Weight: 7.7 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.16:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: No
 
Throw Dist  8.0 - 23.0
Image Size 60.0 - 200.0
Throw Ratio: 1.72:1 - 2.00:1
 
Audible Noise: 36.0 dB
Eco-Mode: 34.0 dB
 
Speakers: 6.0 W Mono
Digital Zoom: No
Digital Keystone: Vertical
 
Comments: 1 year warranty on projector and lamp

 

Chi tiết các model máy chiếu HP khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png