Chi tiết dịch vụ

Sửa máy chiếu HP VP6310B

Giá: Bảo dưỡng: 250.000 đ


Sửa máy chiếu HP VP6310B
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model HP VP6310B hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu HP VP6310B chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu HP VP6310B nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu HP VP6310B chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu HP VP6310B chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu HP VP6310B chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu HP VP6310B khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu HP VP6310B bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6310B bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu HP VP6310B bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu HP VP6310B với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ


 

Thông số chi tiết của máy HP VP6310B dành cho thợ sửa chữa máy chiếu

HP vp6310b Projector Specifications

MSRP:  $849 
Street Price:  ** 
Warranty:  2 Years 
Status:  Out of Production 
First Ship:  May 2005 
Last Ship:  Jul 2006
User Manual 
Product Sheet
Brightness: 1,600 Lumens
Contrast: 2,000:1
Auto Iris: No
Resolution: 800x600
Aspect Ratio: 4:3 (SVGA)
 
Video Modes: 720p, 1080i, 575i, 480p, 480i
Data Modes: MAX 1400x1050
 
Max Power: 285 Watts
Voltage: 100V - 240V
 
Size: 4.4 x 11.6 x 10.7
Weight: 7.7 lbs
 
Connection
Panel
:
**
 
** 
Lamp Life: 4,000 hours
Lamp Type: **
 
Display Type: DLP (1)
Color Wheel Segs: **
Color Wheel Speed: **
 
Standard Zoom Lens: 1.16:1
Standard Lens Focus: Manual
Optional Lenses: No
Lens Shift: **
 
Throw Dist  8.0 - 23.0
Image Size 60.0 - 200.0
Throw Ratio: 1.72:1 - 2.00:1
 
Audible Noise: 36.0 dB
Eco-Mode: 34.0 dB
 
Speakers: 6.0 W Mono
Digital Zoom: No
Digital Keystone: Vertical
 
Comments: Two-year warranty for projector and lamp, 7-day HP phone, e-mail, and Web support

 

Chi tiết các model máy chiếu HP khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. 

San-pham-khac1.png